οι δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος είναι

Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία

οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.

Παροχή συμβουλών επί οικονομικών

επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης.

Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης

διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα.

Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης

διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή Οικονομικών καταστάσεων.

Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών

οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών.

Σχεδιασμός στατιστικών και οικονομετρικών

μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.

Έλεγχος της διαχείρισης, οικονομ. καταστάσεων

βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.

Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων

και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

υπηρεσίες – χρήσιμα έντυπα

μέλη του οεε

Κείμενο για τα μέλη του οεε σε 2 γραμμές Κείμενο για τα μέλη του οεε σε 2 γραμμές

Read More

λογιστές – φοροτεχνικοί

Κείμενο για λογιστές σε 2 γραμμές Κείμενο για τα μέλη του οεε σε 2 γραμμές

Read More

διάφορα έντυπα

Κείμενο για έντυπα  σε 2 γραμμές Κείμενο για τα μέλη του οεε σε 2 γραμμές

Read More

Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών

Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών – Φοροτεχνικών

Read More

λογιστές – φοροτεχνικοί

Κείμενο για λογιστές σε 2 γραμμές Κείμενο για τα μέλη του οεε σε 2 γραμμές

Read More

διάφορα έντυπα

Κείμενο για έντυπα  σε 2 γραμμές Κείμενο για τα μέλη του οεε σε 2 γραμμές

Read More

χρήσιμοι σύνδεσμοι