Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ηλεκτρονικής Πύλης

 

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με βάση τους όρους και συνθήκες που ακολουθούν. Οι χρήστες που δεν συμφωνούν με τους όρους αυτούς, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του, άλλως τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της λειτουργίας του.
Το ΟΕΕ έχει τη διακριτική ευχέρεια να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή αφαιρέσει όρους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή ειδοποίηση. Για το λόγο αυτό ο χρήστης απαιτείται να ελέγχει το περιεχόμενο των σελίδων αυτών για ενδεχόμενες αλλαγές στους «όρους και προϋποθέσεις χρήσης»
Οι χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου συμφωνούν ότι:

θα χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους στοιχεία (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, e-mail) σε φόρμες επικοινωνίας
θα χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πύλη σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε αυτό αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή και δίκτυα είναι συνδεδεμένα.
Ουδεμία ευθύνη φέρει το ΟΕΕ για τυχόν λάθη ή ελλείψεις που οφείλονται στην πηγή αντλήσεως της πληροφορίας καθώς και για την πληρότητα και επικαιρότητα των παρεχομένων στοιχείων.
Ο,τιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/ επισκέπτες δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για την διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αλλά εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια σε κάθε χρήστη/επισκέπτη να αξιολογεί κατά ιδία αυτού κρίση το περιεχόμενο ενημέρωσης που παρέχεται στο παρόντα διαδικτυακό τόπο, χωρίς καμμία ευθύνη του ΟΕΕ.

Η ηλεκτρονική πύλη του ΟΕΕ περιέχει διασυνδέσεις («links») που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι παραπομπές προσφέρονται για την προσωπική εξυπηρέτηση των χρηστών και δεν αποτελούν έγκριση του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών από το ΟΕΕ. Το ΟΕΕ δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του ΟΕΕ.

Όλα τα στοιχεία και υλικά, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων, εικονιδίων, φωτογραφιών ή άλλων υλικών που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και πνευματική ιδιοκτησία του ΟΕΕ. Συνεπώς κανένα υλικό που περιλαμβάνεται στη ιστοσελίδα του ΟΕΕ δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευτεί, αναμεταδοθεί, ενσωματωθεί σε άλλη ιστοσελίδα, μεταφερθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Παρέχεται όμως η δυνατότητα στους χρήστες να κατεβάσουν (download) ο,τιδήποτε ειδικώς επιτρέπεται στον υπολογιστή τους για προσωπική και μόνο χρήση και οπωσδήποτε όχι για δημόσια ή εμπορική εκμετάλλευση και χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση οποιωνδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του ΟΕΕ. Οποιαδήποτε τροποποίηση του υλικού ή των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική πύλη του ΟΕΕ ή χρήση αυτών για άλλους σκοπούς, πλην της προσωπικής χρήσης, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ΟΕΕ. Οποιαδήποτε αναδημοσίευση επιτρέπεται μόνο με αναφορά της πηγής προέλευσης.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ?

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας