Διεύθυνση:

Αριστοτέλους 26 τκ 54623 – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 275727-28

email: oee3pt@oe-e.gr