Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Κεντρική Υπηρεσία
Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2132141800
Fax: 2132141874
e-mail: oee@oe-e.gr

Γραμματεία – Πρωτόκολλο
Ελένη Γκόγκου
τηλ.: 2132141801-802
e-mail: egog@oe-e.gr

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Προϊσταμένη: Δήμητρα Μήττα
τηλ.: 2132141840-841
e-mail: dmit@oe-e.gr

Γραφείο Εισπράξεων
τηλ.: 2132141844-845

Γραφείο Πληρωμών-Μισθοδοσίας
Παναγιώτης Μπισμπίκος
τηλ.: 2132141854
e-mail: mpis@oe-e.r
Κώστας Σμυρνής
τηλ.: 2132141843
e-mail: smirnis@oe-e.gr

Γραφείο Προμηθειών
Νάντια Κτιστάκη
τηλ: 2132141847
e-mail: nktistaki@oe-e.gr
Πέτρος Σκούρας
τηλ.: 2132141830
e-mail: pskouras@oe-e.gr

Τμήμα Οργάνωσης Μελών (Μητρώο)
Προϊσταμένος: Νίκος Σοφιανός
τηλ.: 2132141820
e-mail: nsof@oe-e.gr, oee@oe-e.gr

Γραφείο Προέδρου

τηλ.: 2132141810
e-mail: president@oe-e.gr

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Προϊσταμένη: Αφροδίτη Παπαδέα
τηλ.: 2132141890
e-mail: apap@oe-e.gr

Τμήμα Προσωπικού

Βασιλείου Όλγα
Τηλ. 2132141881
Email: ovas@oe-e.gr