Μέλη του Ο.Ε.Ε.

Προδιαγραφές φωτογραφίας για νέες ταυτότητες

Πληρωμές Υποχρεώσεων προς το Ο.Ε.Ε.

Προϋποθέσεις Εγγραφής Μέλους ΟΕΕ

A) Ως μέλη του Ο.Ε.Ε. εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ), του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην ΑΒΣΠ), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην ΑΒΣΘ), των Οικονομικών Τμημάτων: του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων Οικονομικών Σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα (N. 2515/1997)

Με αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης εγγράφονται:
• Οι πτυχιούχοι και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων των τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (πρώην Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Οι Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική Μηχανική.
• Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος ,Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.

Β) Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του Ο.Ε.Ε. οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους.

Γ) Δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών .

Δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011, δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Εγγραφής Μέλους
1. Αίτηση Εγγραφής
Η Αίτηση είναι προτυπωμένο έντυπο, που χορηγείται από την Υπηρεσία του Ο.Ε.Ε. Στην αίτηση δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επαγγελματικά, σπουδών κλπ.

2. Τίτλοι Σπουδών
Οι τίτλοι σπουδών αφορούν το βασικό οικονομικό πτυχίο του υποψήφιου, αντίγραφο του οποίου πρέπει να συνυποβάλλεται μαζί με την αίτηση εγγραφής. Το πτυχίο αυτό, εάν δεν χορηγήθηκε από Ελληνικό Πανεπιστήμιο πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την σχετική ισοτιμία με τα ελληνικά πανεπιστήμια, η οποία χορηγείται από το ΔΟΑΤΑΠ.(πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α)

Στην περίπτωση, που ο υποψήφιος δηλώνει εκτός του βασικού οικονομικού πτυχίου και μεταπτυχιακούς τίτλους, αυτοί πρέπει να συνυποβάλλονται με αντίγραφο.
Άλλοι τίτλοι σπουδών (δεύτερο πτυχίο, λοιποί μεταπτυχιακοί τίτλοι, σεμιναριακή εκπαίδευση κλπ) πρέπει να συνυποβάλλονται με αντίγραφα, εφόσον δηλώνονται στην αίτηση.

3. Φωτογραφία πρόσφατη (τις προδιαγραφές θα τις βρείτε στο συνημμένο αρχείο στην αρχή της σελίδας) σε ηλεκτρονική μορφή, cd ή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: oeephoto@oe-e.gr

4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσεως το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από το φορέα μας.

5. Δικαίωμα Εγγραφής και συνδρομή τρέχοντος έτους.

Τα υποψήφια μέλη του Ο.Ε.Ε. καταβάλλουν κατά την εγγραφή τους το ποσό του 1,50€ εφάπαξ, ως δικαίωμα εγγραφής καθώς επίσης και την συνδρομή του τρέχοντος έτους.

Συνδρομές
Τα μέλη του Ο.Ε.Ε. υποχρεούνται σε ετήσια συνδρομή, οι οποίες καταβάλλονται με τους παρακάτω τρόπους:
1. Στο ταμείο της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των Περιφερειακών Τμημάτων
Με την καταβολή μετρητών στο ταμείο ή
Με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας
2. Μέσω ΔΙΑΣ με την έκδοση ταυτότητας πληρωμής από το πληροφοριακό σύστημα του Ο.Ε.Ε. και την χρησιμοποίηση της
στα Ταμεία τραπεζών όπου τηρεί λογαριασμό ο ενδιαφερόμενος (ηALPHABANK είναι η μόνη Τράπεζα που δεν απαιτεί την ύπαρξη λογαριασμού)
μέσω e-banking
Προσοχή: Προϋπόθεση για την έκδοση οφειλής είναι η απόκτηση κλειδάριθμου και η ενεργοποίηση του λογαριασμού.
Με την ενεργοποίηση του λογαριασμού η εφαρμογή θα εμφανίζει σχετικές οδηγίες χρήσης

3.Με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος:
στα Ταμεία της Τράπεζας και στον λογαριασμό 040/546004-26, μόνο με το Α.Φ.Μ. του υπόχρεου(χωρίς κωδικό πληρωμής),
με μεταφορά από τραπεζικό λογαριασμό, ο IBAN του λογαριασμού είναι: GR2801100400000004054600426. (Προσοχή: Ως αιτιολογία να αναγράφεται απαραιτήτως πρώτα ο Α.Φ.Μ. και μετά το ονοματεπώνυμο του υπόχρεου).

4. Με παρακράτηση από το μισθό του μέλους.
Η περίπτωση αυτή αφορά υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμών του Δημοσίου, Τραπεζών κλπ, εφόσον ο φορέας στον οποίο εργάζονται εμφανίζεται στον κατάλογο, που διαθέτει το Οικονομικό Επιμελητήριο. Για να γίνει αποδεκτή η αυτόματη πληρωμή των συνδρομών με παρακράτηση πρέπει το μέλος, κατά ή μετά την εγγραφή του, να συμπληρώσει και να υπογράψει σχετική δήλωση. Η παρακράτηση γίνεται ανά εξάμηνο. Η παρακράτηση των συνδρομών από το μισθό του μέλους ξεκινά την 1 Ιανουαρίου του επομένου, από εκείνο της υποβολής της αίτησης παρακράτησης έτους, και εφόσον αυτή υπεβλήθη μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε αντίθετη περίπτωση η παρακράτηση ξεκινά την 1η Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη, που υποβάλουν αίτηση παρακράτησης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις μέχρι τότε ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Οι ετήσιες συνδρομές που καταβάλλουν τα μέλη του Ο.Ε.Ε. είναι οι εξής:
Έτος Τακτική Ετήσια Συνδρομή Τακτική Ετήσια Συνδρομή για τα 5 πρώτα χρόνια από την κτήση του πτυχίου*
1984-1992: 4,40€ 2,20€
1993-1997: 8,80€ 4,40€
1998 μέχρι σήμερα: 15,00€ 7,50€
* Στον υπολογισμό των 5 ετών συμπεριλαμβάνεται και το έτος κτήσης του πτυχίου
Κατά την εγγραφή τους τα υποψήφια μέλη καταβάλλουν το ποσό του 1,50€εφάπαξ ως δικαίωμα εγγραφής.

Για τους τρόπους πληρωμής των συνδρομών και εγγραφής πατήστε στο συνημμένο αρχείο στην αρχή της σελίδας.